Στην περίπτωση που θελήσετε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας, θα πρέπει να αποστείλετε υποχρεωτικά e-mail στο info@thessfyta.gr ή info@protypafytoria.gr, ή να τηλεφωνήσετε στην εταιρία και να ενημερώσετε για την αλλαγή.

Το thessfyta.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών / χρηστών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που τυχόν διαφημίζονται στο thessfyta.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Τα στοιχεία που καταχωρούν οι επισκέπτες / χρήστες οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου του protypafytoria.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

Με την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας μετά την τροποποίηση των γενικών όρων χρήσης ο χρήστης αποδέχεται και την σχετική τροποποίηση.

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να έχει αποκλειστικά νόμιμους σκοπούς και να γίνεται με νόμιμους τρόπους έτσι ώστε να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών του thessfyta.gr

  

 


 

Delivery Terms.jpg

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Έχετε ήδη λογαριασμό
Αντί για αυτό, συνδεθείτε ή Αλλαγή password